Teamviewer xuất hiện cảnh báo “Commercial Use Suspected!”

Là người dùng máy tính thì ít nhiều cũng sử dụng teamviewer hỗ trợ thao tác với máy tính từ xa. Có một vấn đề thường gặp đó là người dùng không biết lựa chọn phiên bản non-commercial/Personal để cài đặt, hoặc sau một thời gian sử dụng thì teamviewer xuất hiện cảnh báo “Commercial Use Suspected!” đồng thời giới hạn người dùng sử dụng phần mềm.

Một giải pháp gỡ rối cho vấn đề này là Gỡ bỏ sạch phần mềm, thay đổi Mac Address và cài mới. Theo các bước sau:

  1. Gỡ bỏ phần mềm Teamviewer
  2. Xóa thư mục Teamviewer trong AppData (vào Start ==> Run ==> %appdata%)
  3. Tải CMA về và giải nén vào ổ C:\
  4. Khởi động lại máy tính
  5. Chạy CMA.exe với quyền Administrator
  6. Chọn Card mạng và click Run (Chờ 1 phút)
  7. Chương trình tự khởi động lại máy tính.
  8. Cài đặt lại Teamviewer

-st-

Speak Your Mind

*