Lỗi app/views/layouts/application.html.erb khi mới học Ruby on Rails

Khi mới học Ruby on Rails, tôi có gặp 1 vấn đề (không chỉ 1 lần) sau khi cài đặt và tạo blog đầu tiên theo các hướng dẫn trên mạng:

Đây là một lỗi cũng khá phổ biến, do tôi search thấy nằm trong nhiều câu hỏi trên stackoverflow, cũng nhờ trang này tôi đã tìm thấy giải pháp khắc phục cho trường hợp của mình, và do gặp vài lần nên tôi note lại để nhớ và để các bạn (mới học giống tôi) tham khảo khi gặp nó:

Giải pháp từ một bạn trên sof đây:

Tức là trong file mà trang chủ báo lỗi (../app/views/layouts/application.html.erb), tại dòng trên (dòng 7) thêm đuôi .css vào phía sau application, dòng dưới (dòng 8) thì thêm đuôi .js vào phía sau application.

Tiếp theo vào (../app/assets/javascripts/application.js), bỏ dấu // trước dòng //=require turbolinks

Lưu lại và run thôi 😉

Trên đây là giải pháp đã khắc phục được trường hợp lỗi của mình sau khi tham khảo khá nhiều cách khác nhau. Mình sẽ giải thích nguyên nhân sau khi up level 😀

Speak Your Mind

*