Cách đào XMR coin bằng CPU

Dành cho ai rảnh cày thử Monero, nghe nói đồng coin này thiên vị CPU nên ai có PC chùa, điện chùa mà ko có trâu xanh, trâu đỏ nhưng vẫn muốn lao vào cơn lốc các loại coin. [Read more…]