Lỗi máy in không in được A4

In khổ A4

In ấn là một trong những nhu cầu thiết yếu trong công việc văn phòng, thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp lỗi máy in cho ra những văn bản theo khổ giấy Letter mà không in theo khổ A4, cho dù trong Microsoft Word, hay Microsoft Excel đã chỉnh theo khổ A4, cũng như đã chọn khổ giấy Output trong máy in. [Read more…]