Cài driver máy in HP 1160 trên Windows 7 64-bit

Cho dù là đồ cổ nhưng lại khá bền nên máy in HP 1160 vẫn còn được sử dụng tại một số cty, có một số trường hợp khi cài driver trên hệ điều hành Windows 7 64-bit cho máy in HP 1160 được chia sẻ trong mạng nội bộ thì các driver tải về trên mạng, cho dù là từ trang chủ HP cũng không chịu nhận. [Read more…]