Upgrade BIOS main Intel DH61WW để sửa lỗi mất driver LAN

Có một số main Intel HD61WW bị lỗi mất driver LAN sau khi restart máy, giải pháp là upgrade BIOS lên phiên bản mới nhất để fix lỗi này. [Read more…]