Tại sao một số người không bao giờ thành công

Trong cuốn sách “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của OG Mandinoi, có một thực tế rất quan trọng đã được nói rằng:

“Hai trong số hàng ngàn người khôn ngoan, sẽ định nghĩa được thành công bằng những ngôn từ giống nhau, nhưng thất bại thì luôn luôn được mô tả theo một cách. Thất bại là sự bất khả của con người để đạt đến những mục tiêu trong cuộc sống, bất kể mục tiêu đó là gì”. [Read more…]

4 giai đoạn của cuộc đời

4 giai doan cuoc doi

Cuộc đời vốn khó hiểu, ngay cả chính bạn đôi khi cũng không biết cuộc đời mình đang đi về hướng nào, rồi rẽ tiếp sang đâu. Chỉ đến khi bạn chào tạm biệt cuộc đời, bạn mới thôi không phải trăn trở về nó nữa. Nhưng để được đến lúc đó, bạn phải nếm đủ mùi của 4 giai đoạn này mang lại. [Read more…]