Cẩm nang WordPress

Theme

Làm site bán hàng: Flatsome + Child theme

Làm site tin tức: JNews

Quảng bá sp, cty, đa dạng, SEO nhanh: EasyMag (free), Genesis + child theme

Plugins

Copy content từ site khác: wp pipes