Bản ghost Windows 7 cài tự động: 64-bit, không nhỏ gọn, đầy đủ phần mềm cơ bản

Việc thủ sẵn file ghost để cài cho máy của mình, khách hàng, bà con là điều cần thiết với dân IT. Lần này mình giới thiệu bản Ghost cài tự động khá đầy đủ drivers và các phần mềm cơ bản: Microsoft Office 2010, Winrar 5.40 beta 2, Unikey 4.2 RC4, Foxit Reader 5.1. [Read more…]