Blend màu chiều tím bằng cách điều khiển ánh sáng trong Lightroom

blend by lightroom

Nhiếp ảnh là nghệ thuật điều khiển ánh sáng – Nếu như bạn bị động trong việc sắp xếp ánh sáng trong bối cảnh lúc chụp ảnh thì Lightroom có thể hỗ trợ bạn thực hiện điều đó. Video sau đây sẽ cho thấy khả năng chỉnh sửa hậu kỳ mạnh mẽ của Adobe Lightroom: [Read more…]